VEDLIKEHOLD

 

 

Generelle regler

 • Fjern væskesøl snarest.
 • Unngå å bruke rensevæsker, flekkfjernere, vokser og andre produkt som inneholder ammoniakk.
 • Plassér ikke varme og eller fuktige gjenstander direkte på overflaten.
 • Bruk filtknotter under vaser og fat for å unngå riper og trykkmerker.

 

STOPNING

 • Over tid, vil løse puter sige sammen. Støvsug, bank opp og vend putene, hvis det er mulig, for å holde de lengre i fasong, og fordele slitasjen.
 • For å redusere faren for bleking, er det viktig at ikke solen skinner direkte på møbelet.
 • Unngå lengst mulig å benytte sterke flekkfjernere og rensevesker.
 

HUD/SKINN

Tørk opp væskesøl omgående med en tørr hvit klut. Ikke skrubb. Hvis ikke alt forsvinner, tørk forsiktig av med en klut fuktet i lunkent vann. Ved mer vanskelige flekker, bland litt Zalo i lunkent vann og vask forsiktig med en fille. Når det benyttes vann på hud, bør hele feltet der flekken er, vaskes. F.eks hele armlenet eller hele puten. La det lufttørre.
Bruk ikke vann til å fjerne flekker av smør, olje eller andre fettflekker. Tørk disse av med en tørr klut. Flekken vil etterhvert trekke seg inn i huden og jevne seg ut.
Bruk av hudpleiemidler er som oftest ikke nødvendig, da overflatebehandlingen av huden oftest gir beskyttelse nok.

 

Møbelstoff

Metode A.

Bland en såpeoppløsning av en spiseskje vaskepulver til ca to kopper varmt vann. Fukt vaskefillen og tørk forsiktig vekk flekken. Snu fillen ofte, og til slutt vris fillen opp i rent vann for å fjerne alle rester etter vaskemiddelet. Skrubb ikke hardt, da dette vil vise på stoffet etterpå.

 
Metode B.

B
ruk en mild løsemiddelbasert stoffrenser beregnet for møbler, og følg produsentens instruksjoner på beholderen.

NB:Forsøk alltid først på et lite synlig sted, for å få bekreftet at stoffet tåler rensemetoden.

Flekktype

Rensemetode (se ovenfor)

Sjokolade, kaffe

Metode A med lunkent vann

Frukt

Metode A med kaldt vann

Blekk(vanskelig)

Tørk forsiktig med rødsprit, deretter Metode A

Melk, vin, brus, cola, saft

Metode A

Fett, olje, lebestift

 Metode B

Voks,stearin

Kost først, så Metode B

Oppkast

Fjern det meste med svamp og kaldt vann, deretter Metode A

Blyant

Metode B etterfulgt av Metode A

Søle

Fjern det meste, støvsug, deretter Metode A

Møbler av tre -  Se forøvrig her for forskjellige lakktyper

 • Daglig vedlikehold. Tørk av med fuktig klut. La det ikke ligge fuktighet igjen på overflaten.
 • For å vedlikeholde og beskytte overflaten på voksede eller oljede overflater, må møbelet vokses eller oljes minst en gang for året. Dersom treet oppleves å tørre ut, eller føles ru på overflaten, trenges en oftere oljing/voksing.
 •  
 • Over tid vil luft og dagslys endre fargen på ekte tre. For å unngå lysere eller mørkere skygger på overflaten er det best å flytte gjenstander som er plassert på overflaten rundt på forskjellige steder. På denne måten får overflaten en jevn farge.

 •  
 • Dersom du vil ha jevn farge på klaffer eller uttrekk, så må disse i en periode utsettes for samme lys som hovedmøbelet. Etter en tid er treet modnet og de kan oppbevares på vanlig måte.

 •  
 • Varierende temperatur og fuktighet kan få treverk til å slå seg, utvides eller krympe. Den beste måten å redusere dette på er å holde dørene i skapet lukket. Da blir de ikke så utsatt for variasjoner i klima.(Dette er jo også det normale)
 •  
   
 • Unngå gummiknotter under gjenstander plassert på lakkerte flater. Det hender at disse reagerer med lakken og lager flekker. Dette gjelder også for stearin.

 • Bruk ikke møbeloljer eller lignende på lakkerte flater